Renovatie Bethel Methodist School, St Eustatius

renovatie Bethel Methodist School St Eustatius‘OCW en Sint Eustatius zetten zich gezamenlijk in voor de renovatie van de onderwijshuisvesting in Sint Eustatius. OCW ondersteunt de uitvoering van het Onderwijshuisvestingsplan Sint Eustatius 2012-2015 onder andere door het beschikbaar stellen van een programmamanager onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor het voeren van het programma- en projectmanagement. Daarom heeft OCW het Rijksvastgoedbedrijf ingeschakeld als huisvestingsdeskundige om zowel OCW als Sint Eustatius te adviseren op het gebied van onderwijshuisvesting en tevens voor het uitvoeren van het financieel beheer. Betrokken partijen zijn: de minister van OCW; Rijksdienst Caribisch Nederland – afdeling OCW; het Openbaar Lichaam Sint Eustatius; het Rijksvastgoedbedrijf en de Schoolbesturen’.

Renovatie Bethel-Methodist-School-St-EustatiusAls vertegenwoordiger van het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van OCW is projectmanager Dennis Vaandering betrokken geweest bij de realisatie van de renovatie van de Bethel Methodist School te St Eustatius, Caribisch Nederland. Met een beperkt budget heeft hij het maximale kunnen realiseren. Hierdoor hebben de scholieren en het schoolbestuur een school dat voldoen aan de huidige eisen. De realisatie heeft plaatsgevonden door de lokale aannemer D&R Enterprises NV.
Begin 2016 is de renovatie begonnen. De renovatie is in 3 fasen uitgevoerd waarbij de school in gebruik is gebleven. In oktober 2016 is de renovatie opgeleverd waarbij de school in november 2016 officieel door Minister Jet Bussemaker is geopend.

Reageren is niet mogelijk