Geluidisolatie PIP Havenbedrijf Amsterdam

Het aanpassen van de geluidzones van Westpoort en HoogTij (Zaanstad) is een uitwerking van de visie Noordzeekanaalgebied 2040. In de visie staat dat het de ambitie is om het Noordzeekanaalgebied zo te ontwikkelen dat economie, wonen, werken en recreëren op een gezonde manier samen gaan en elkaar versterken. De visie is in 2013 vastgesteld door gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Beverwijk, Velsen en de provincie Noord-Holland.De aanpassing van de geluidzone betekent dat de geluidbelasting op omliggende woningen in de toekomst mogelijk zal toenemen. Vanaf een geluidbelasting van 53 dB(A) op de gevel wordt onderzocht in hoeverre in de diverse vertrekken van de woning voldaan wordt aan het wettelijk vereiste geluidniveau. Havenbedrijf Amsterdam N.V. zorgt voor de benodigde geluidisolatie per woning. Voor de woningen binnen de geluidzone van HoogTij gebeurt dat in samenwerking met gemeente Zaanstad.

Schets Project geluidisolatie Zaanstad en AmsterdamIn 2012 is INBOCO door Havenbedrijf Amsterdam benaderd om hen te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van dit woning geluidisolatie project. De voorbereiding (contacten stakeholders, aanbesteding geluidtechnisch adviseur, projectmanagement) wordt momenteel afgerond waarbij medio 2017 de bouwkundige aannemer zal worden aanbesteed en de uitvoering (projectmanagement, directievoering en supervisie) zal plaatsvinden.

Reageren is niet mogelijk